En un altre post (https://noucasal10anys.cat/un-procediment-public-per-a-la-seleccio-del-personal-del-casal/) hem explicat els...