Dues setmanes abans que començes l’estat d’alarma vaig començar a formar part de l’equip tècnic del Casal, agafant...