En un altre post (https://noucasal10anys.cat/un-procediment-public-per-a-la-seleccio-del-personal-del-casal/) hem explicat els plantejaments que vàrem fer amb motiu de la primera selecció de personal. Veiem, ara, com es va desenvolupar.

A l’assemblea de socis del 27 de febrer de 2011 donàvem a conèixer els criteris i el procediment de selecció. I seguint amb els principis que havíem plantejat en vam fer extensa difusió: al web, al districte, a Torre Jussana, al centre d’informació juvenil d’Horta. També als socis del Casal, als de l’associació de veïns i a les entitats tradicionalment vinculades al Casal.

Se n’informava del procediment i, concretament, de:

. Composició de la comissió de Selecció
. Fases de la selecció
. Calendari i condicions de la presentació de sol·licituds
. Places convocades
. Requisits dels aspirants
. Funcions a desenvolupar en el lloc de treball
. Condicions laborals
. Barem

La convocatòria va resultar tot un èxit: es recullen 299 sol·licituds amb els corresponents currículums (CV), 130 per al lloc de coordinador i 169 per al lloc d’informador.

Cadascun dels currículums (CV) són valorats per dues persones de la comissió de selecció. De totes les valoracions la comissió en selecciona 14 per a passar a la fase d’entrevista. Entre el 27 de maig i 22 de juny de 2011 es fan les 14 entrevistes.

Acabada la fase de valoració de CV i la fase d’entrevista, la comissió envia un escrit a totes les persones que han participat per agrair-los la seva participació.

A finals de juliol de 2011 la Junta del Casal decideix les persones que hauran de gestionar el dia-a-dia del Casal.

I per a concloure i celebrar el resultat del procés, la Junta ho celebra a la cafeteria-pastisseria “Canela fina”, que porta l’Eli (membre de la comissió de selecció).

CREA EL TEU POST

Detalls de l'autor o autora

Nom i cognoms

El teu nom apareixerà al costat del teu post.

Dades de contacte

Deixa‘ns el teu correu electrònic i/o telèfon.

Crea el teu post

Comparteix el que vulguis: les teves vivències, anècdotes, imatges, creacions i records del Casal.

CREA EL TEU POST

Detalls de l'autor o autora

Nom i cognoms

El teu nom apareixerà al costat del teu post.

Dades de contacte

Deixa‘ns el teu correu electrònic i/o telèfon.

Crea el teu post

Comparteix el que vulguis: les teves vivències, anècdotes, imatges, creacions i records del Casal.