Mirem enrere i constatem que ja fa deu anys, DEU! Deu anys que després de perseverant reivindicació, de feina desenvolupada per grups de treball, de dinars veïnals al carrer, etc., vam estrenar un Casal remodelat.

De les moltes coses que ara podríem recordar posarem el focus en una, potser poc coneguda: La selecció del personal tècnic que havia de fer-se càrrec de la gestió del dia-a-dia del Casal i que hauria d’implementar el “Projecte del Casal” que s’acabava de definir.

Aquí teniu uns apunts sobre com es va plantejar. En un pròxim article explicarem com es va desenvolupar el procés.

La selecció de personal havia de fer-se amb criteris democràtics. Per a això la junta del Casal va elaborar i aprovar un document on es definien:

Principis i valors que han de conformar la selecció de personal
Democràcia
Transparència
Publicitat
Equitat

Criteris i procediments:
Competències de la junta i de la comissió de selecció
Publicitat
Fases del procés i Calendari
Requisits dels candidats
Barem
Funcions que hauran de desenvolupar els seleccionats
Condicions laborals

La comissió de selecció va ser composta per membres de la junta i per socis del Casal anomenats per la junta:

Bet Capdevila,
Clàudia Raya,
Eli Santiago,
Esther Ruiz,
Guillem.
Ibáñez,
Joan Purset
Ramir Bullich,
Roger Oliver,
Sara Millán

Així el tretze d’abril de 2011 va quedar constituïda la comissió de selecció de personal per a la gestió del Casal.

CREA EL TEU POST

Detalls de l'autor o autora

Nom i cognoms

El teu nom apareixerà al costat del teu post.

Dades de contacte

Deixa‘ns el teu correu electrònic i/o telèfon.

Crea el teu post

Comparteix el que vulguis: les teves vivències, anècdotes, imatges, creacions i records del Casal.

CREA EL TEU POST

Detalls de l'autor o autora

Nom i cognoms

El teu nom apareixerà al costat del teu post.

Dades de contacte

Deixa‘ns el teu correu electrònic i/o telèfon.

Crea el teu post

Comparteix el que vulguis: les teves vivències, anècdotes, imatges, creacions i records del Casal.